PREV

KTE News

MAIL TO

2015 가을산행

Read : 2,771

Date2015-11-24 00:00:00
댓글수0

 

             (주)KTE, 가을산행으로 소통 강화

 

               일자: 2015. 10. 17

               장소: 제 18차 회동 수원지 갈맷길

  
                회동 수원지 갈맷길을 걸으며 임직원들간의 소통과 건강을 챙기고 화합을 도모하는 시간을 가졌습니다.


  

 
목록보기